MADDİ-MƏDƏNİ İRS

Alban kilsəsi

VI

Mədəni irs nümunəsinin adı: Alban kilsəsi
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: Bəxtiyar Məmmədov küçəsi, 50
Xüsusi Qeydlər: XVII-XIX əsrlərdə ipəkçiliyin inkişafı ilə əlaqədar Şəkidə məskunlaşan udinlər VI əsrdə tikilmiş bu kilsədən ibadət ocağı kimi yararlanıblar.

Alban kilsəsi

VI

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Alban kilsəsi
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
Bəxtiyar Məmmədov küçəsi, 50
Xüsusi Qeydlər:
XVII-XIX əsrlərdə ipəkçiliyin inkişafı ilə əlaqədar Şəkidə məskunlaşan udinlər VI əsrdə tikilmiş bu kilsədən ibadət ocağı kimi yararlanıblar.