MƏDƏNİ-TƏBİİ İRS

Şabalıd meşəliyi

Mədəni irs nümunəsinin adı: Şabalıd meşəliyi
Xüsusi Qeydlər: Taclıq su borusu yolu üzərində yerləşir. Şabalıd meyvələri şəhər ətrafı meşələrdə məskən salmış quşların da sevimli qidasıdır. Şabalıd ağacları əsasən yamaclıqda, külək tutmayan yerlərdə bitir. Şabalıd ağacı 20-25 yaşından meyvə verir. 100-150 il ömür sürür. Yerli təsərrüfatda və qida rasionunda şabalıd meyvələri önəmli yer tutur. Şabalıd təzə halda yeyilir. Onu qovurduqda dadı və ətri yaxşılaşır. Azərbaycanda şabalıd müxtəlif xörəklərdə işlədilir. Bu ağacların budaqlarında dələlərə, meşəlikdə isə oxatan kirpiyə, tülküyə, dovşana rast gəlmək olur.

Şabalıd meşəliyi

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Şabalıd meşəliyi
Xüsusi Qeydlər:
Taclıq su borusu yolu üzərində yerləşir. Şabalıd meyvələri şəhər ətrafı meşələrdə məskən salmış quşların da sevimli qidasıdır. Şabalıd ağacları əsasən yamaclıqda, külək tutmayan yerlərdə bitir. Şabalıd ağacı 20-25 yaşından meyvə verir. 100-150 il ömür sürür. Yerli təsərrüfatda və qida rasionunda şabalıd meyvələri önəmli yer tutur. Şabalıd təzə halda yeyilir. Onu qovurduqda dadı və ətri yaxşılaşır. Azərbaycanda şabalıd müxtəlif xörəklərdə işlədilir. Bu ağacların budaqlarında dələlərə, meşəlikdə isə oxatan kirpiyə, tülküyə, dovşana rast gəlmək olur.