MƏDƏNİ-TƏBİİ İRS

Şəki mağaraları

Mədəni irs nümunəsinin adı: Şəki mağaraları
Xüsusi Qeydlər: Mağaraların təyinatı ilə bağlı bir neçə mülahizə var. Bunlardan biri belədir ki, mağaralar kirəc (hörgü zamanı istifadə edilən birləşdirici əhəng məhlulu) istehsalı üçün qazılıb. Sonralar bu mağaralarda qaçaqlar da gizlənirmiş.

Şəki mağaraları

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Şəki mağaraları
Xüsusi Qeydlər:
Mağaraların təyinatı ilə bağlı bir neçə mülahizə var. Bunlardan biri belədir ki, mağaralar kirəc (hörgü zamanı istifadə edilən birləşdirici əhəng məhlulu) istehsalı üçün qazılıb. Sonralar bu mağaralarda qaçaqlar da gizlənirmiş.