MƏDƏNİ-TƏBİİ İRS

Yellicə

Mədəni irs nümunəsinin adı: Yellicə
Xüsusi Qeydlər: Yellicə bu ərazilərdə rahat keçilən yola deyilir. Şəkidən gələn istiqamətdə bu bağları keçəndən sonra yolun daha rahat olduğu duyulur. Yellicə bağları Şəki şəhəri və Vərəzət kəndinin sakinləri tərəfindən salınmış ictimai təyinatlı bağlardır. Yellicədən Vərəzət kəndinə gedən yol boyu zoğal, fındıq bağları var.

Yellicə

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Yellicə
Xüsusi Qeydlər:
Yellicə bu ərazilərdə rahat keçilən yola deyilir. Şəkidən gələn istiqamətdə bu bağları keçəndən sonra yolun daha rahat olduğu duyulur. Yellicə bağları Şəki şəhəri və Vərəzət kəndinin sakinləri tərəfindən salınmış ictimai təyinatlı bağlardır. Yellicədən Vərəzət kəndinə gedən yol boyu zoğal, fındıq bağları var.