MƏDƏNİ-TƏBİİ İRS

Mustafabəy meşəsi

Mədəni irs nümunəsinin adı: Mustafabəy meşəsi
Xüsusi Qeydlər: Şəki şəhərinin qədim məhəllələrindən olan Çayqırağı məhəlləsinin yuxarı hissəsini tutan Mustafabəy meşəsi əsasən palıd ağaclarından və meyvəli ardıcdan ibarətdir. Sovet vaxtı pioner düşərgəsi kimi istifadə olunan bu ətraflar şəhərə yaxın ən səfalı yerlərdən biridir. Buradan şəhərə dolğun bir görüntü açılır.

Mustafabəy meşəsi

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Mustafabəy meşəsi
Xüsusi Qeydlər:
Şəki şəhərinin qədim məhəllələrindən olan Çayqırağı məhəlləsinin yuxarı hissəsini tutan Mustafabəy meşəsi əsasən palıd ağaclarından və meyvəli ardıcdan ibarətdir. Sovet vaxtı pioner düşərgəsi kimi istifadə olunan bu ətraflar şəhərə yaxın ən səfalı yerlərdən biridir. Buradan şəhərə dolğun bir görüntü açılır.