MƏDƏNİ-TƏBİİ İRS

Su çıxan yerlər – Qaynama nöqtələri

Mədəni irs nümunəsinin adı: Su çıxan yerlər – Qaynama nöqtələri
Xüsusi Qeydlər: Mustafabəy meşəsinin alt hissəsində qədim su qaynama nöqtələri var. Bu qaynamalar əsrlər boyu şəhərin bir neçə böyük məhəlləsini içməli su ilə təmin edib. Yeraltı saxsı borularla su aşağı məhəllələrə ötürülüb. İndiyədək bəzi məhəllələrə su ancaq həmin saxsı borulardan gəlir.

Su çıxan yerlər – Qaynama nöqtələri

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Su çıxan yerlər – Qaynama nöqtələri
Xüsusi Qeydlər:
Mustafabəy meşəsinin alt hissəsində qədim su qaynama nöqtələri var. Bu qaynamalar əsrlər boyu şəhərin bir neçə böyük məhəlləsini içməli su ilə təmin edib. Yeraltı saxsı borularla su aşağı məhəllələrə ötürülüb. İndiyədək bəzi məhəllələrə su ancaq həmin saxsı borulardan gəlir.