QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS

Halvaçı

Mədəni irs nümunəsinin adı: Halvaçı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: Yuxari Karvansaray və sexlər
Xüsusi Qeydlər: Şəki şirniyyatları arasında xüsusi yeri olan Şəki halvasını hamı tanıyır və sevə-sevə yeyir. İllərin ənənələrinə dayaqlanan halvaçılıq sənəti Şəkidə çox püxtələşib. Şəki halvaçılarının bu gün də qoruduğu ənənələrdən biri dükana gələn müştərini öncə bir dilim halvaya qonaq etməkdir.

Halvaçı

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Halvaçı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
Yuxari Karvansaray və sexlər
Xüsusi Qeydlər:
Şəki şirniyyatları arasında xüsusi yeri olan Şəki halvasını hamı tanıyır və sevə-sevə yeyir. İllərin ənənələrinə dayaqlanan halvaçılıq sənəti Şəkidə çox püxtələşib. Şəki halvaçılarının bu gün də qoruduğu ənənələrdən biri dükana gələn müştərini öncə bir dilim halvaya qonaq etməkdir.