QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS

Misgərlik dükanı

Mədəni irs nümunəsinin adı: Misgərlik dükanı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: Sexdə (20 Yanvar küçəsi, 32-ci rayon)
Xüsusi Qeydlər: Misgərlik sənəti — misdən qab və digər əşyalar istehsal edilməsindən ibarətdir. Şəki həm də peşəkar misgərləri ilə tanınan bir şəhərdir. İlkin səviyyədə misgərlər əsasən məişət əşyaları hazırlayırlar: qazan, güyüm, teşt, aşsüzən və s. Sonra isə onlar daha üst səviyyəyə keçir, naxış vurur (nəqqaşlıq), qalay vurur, əşyanı təkmil formaya salırlar.

Misgərlik dükanı

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Misgərlik dükanı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
Sexdə (20 Yanvar küçəsi, 32-ci rayon)
Xüsusi Qeydlər:
Misgərlik sənəti — misdən qab və digər əşyalar istehsal edilməsindən ibarətdir. Şəki həm də peşəkar misgərləri ilə tanınan bir şəhərdir. İlkin səviyyədə misgərlər əsasən məişət əşyaları hazırlayırlar: qazan, güyüm, teşt, aşsüzən və s. Sonra isə onlar daha üst səviyyəyə keçir, naxış vurur (nəqqaşlıq), qalay vurur, əşyanı təkmil formaya salırlar.