QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS

Tənəkəçi sənəti

Mədəni irs nümunəsinin adı: Tənəkəçi sənəti
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: "Yuxarı Baş" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu: sex (20 Yanvar küçəsi, 32-ci rayon)
Xüsusi Qeydlər: Tənəkəçilik - dəmirçilik sənətinin tərkib hissəsidir, qədim el sənətidir. Zindan üzərində qol gücünə dəmir, çuqun, mis, qalay və digər əlvan metalları “yoğuraraq” müxtəlif formalara salan sənətkarlar bu işi görərkən ağır əmək sərf edirlər.

Tənəkəçi sənəti

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Tənəkəçi sənəti
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
"Yuxarı Baş" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu: sex (20 Yanvar küçəsi, 32-ci rayon)
Xüsusi Qeydlər:
Tənəkəçilik - dəmirçilik sənətinin tərkib hissəsidir, qədim el sənətidir. Zindan üzərində qol gücünə dəmir, çuqun, mis, qalay və digər əlvan metalları “yoğuraraq” müxtəlif formalara salan sənətkarlar bu işi görərkən ağır əmək sərf edirlər.