MADDİ-MƏDƏNİ İRS

Gileyli məscidinin minarəsi

XVIII əsr

Mədəni irs nümunəsinin adı: Gileyli məscidinin minarəsi
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: Şəki şəhəri, Gileyli küçəsi
Xüsusi Qeydlər: XVIII əsrdə Hüseyn xan Müştaqın tikdirdiyi bu məscid minarəsi yerləşdiyi küçənin adını daşıyır. Qurcana çayının sahilindən 20-23 metr yüksəklikdə, qayalığın sağ sahilindən 8-10 metr kənarda, dörd tərəfi 2 metr hündürlüyündə daş hasara alınmış sahədə yerləşir. Hasarın şimal tərəfi boyunca, qərbdən şərqə doğru 27 metr uzunluğunda məscid, cənubunda isə bürc üzərində minarə inşa edilib. Minarə bişmiş kərpicdən hörülüb və şəhərin çoxsaylı minarələri arasında ən gözəli sayıla bilər. Giləhli məscidinin ümumi planı, otaqlarının quruluşu, çoxlu sayda divar taxçalarının olması, divarların müxtəlif boyalarla bəzədilməsi Şəkidəki yaşayış evlərini xatırladır.

Gileyli məscidinin minarəsi

XVIII əsr

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Gileyli məscidinin minarəsi
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
Şəki şəhəri, Gileyli küçəsi
Xüsusi Qeydlər:
XVIII əsrdə Hüseyn xan Müştaqın tikdirdiyi bu məscid minarəsi yerləşdiyi küçənin adını daşıyır. Qurcana çayının sahilindən 20-23 metr yüksəklikdə, qayalığın sağ sahilindən 8-10 metr kənarda, dörd tərəfi 2 metr hündürlüyündə daş hasara alınmış sahədə yerləşir. Hasarın şimal tərəfi boyunca, qərbdən şərqə doğru 27 metr uzunluğunda məscid, cənubunda isə bürc üzərində minarə inşa edilib. Minarə bişmiş kərpicdən hörülüb və şəhərin çoxsaylı minarələri arasında ən gözəli sayıla bilər. Giləhli məscidinin ümumi planı, otaqlarının quruluşu, çoxlu sayda divar taxçalarının olması, divarların müxtəlif boyalarla bəzədilməsi Şəkidəki yaşayış evlərini xatırladır.