MADDİ-MƏDƏNİ İRS

Xan məscidi və Xan qəbiristanlığı

XVIII əsr

Mədəni irs nümunəsinin adı: Xan məscidi və Xan qəbiristanlığı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: Şəki şəhəri, Fətəli xan Xoyski küçəsi, 140
Xüsusi Qeydlər: Bu məscid 1745-1750-ci illərdə Hacı Çələbi xan tərəfindən tikildiyinə görə xalq arasında “Xan məscidi” adlandırılır. Məscidin tikintisində yerli inşaat materillarından - çay daşı, bişmiş kərpic, əhəng, kirəmitdən və palıd, fıstıq, qovaq ağaclarından istifadə olunub. Məscidin xarici tağlı qalereyası var. Minarəsi məscidi daha da gözəlləşdirir. Binanın iç məkanı sadə həll olunduğundan rəngli şəbəkəli pəncərə-pannolar interyerə, məscidin həyətindəki çinar ağacları və hovuz isə məscidə əlavə gözəllik verir. Məscidin yanında qəbiristanlıq var. Burada Şəki xanları, onların ailə üzvləri və yaxın adamları dəfn olunduğundan “Xan qəbiristanlığı” adlandırılır. Qəbirüstü daşlar yüksək ustalıqla işlənib, oyma naxışlarla bəzədilib. 1936-cı ildə A.A.Ələsgərzadə məscidin yaxınlığındakı bulağın ətrafından mərmər lövhə tapıb. Lövhə üzərində süls xətti ilə yonulmuş üç sətirlik belə bir yazı var: “Bu uca məscidi əl-Hacı Çələbi tikib. Sultan bəy Qurban - Şəkinin hökmdarı, Şirvanın əmiridir. Allahın mübarək ayında, 1162-ci ilin Ramazanında”. Hicri tarixlə 1162-ci il Miladi tarixlə 1749-cu il edir. Yazı naxışlarla bəzədilib.

Xan məscidi və Xan qəbiristanlığı

XVIII əsr

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Xan məscidi və Xan qəbiristanlığı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
Şəki şəhəri, Fətəli xan Xoyski küçəsi, 140
Xüsusi Qeydlər:
Bu məscid 1745-1750-ci illərdə Hacı Çələbi xan tərəfindən tikildiyinə görə xalq arasında “Xan məscidi” adlandırılır. Məscidin tikintisində yerli inşaat materillarından - çay daşı, bişmiş kərpic, əhəng, kirəmitdən və palıd, fıstıq, qovaq ağaclarından istifadə olunub. Məscidin xarici tağlı qalereyası var. Minarəsi məscidi daha da gözəlləşdirir. Binanın iç məkanı sadə həll olunduğundan rəngli şəbəkəli pəncərə-pannolar interyerə, məscidin həyətindəki çinar ağacları və hovuz isə məscidə əlavə gözəllik verir. Məscidin yanında qəbiristanlıq var. Burada Şəki xanları, onların ailə üzvləri və yaxın adamları dəfn olunduğundan “Xan qəbiristanlığı” adlandırılır. Qəbirüstü daşlar yüksək ustalıqla işlənib, oyma naxışlarla bəzədilib. 1936-cı ildə A.A.Ələsgərzadə məscidin yaxınlığındakı bulağın ətrafından mərmər lövhə tapıb. Lövhə üzərində süls xətti ilə yonulmuş üç sətirlik belə bir yazı var: “Bu uca məscidi əl-Hacı Çələbi tikib. Sultan bəy Qurban - Şəkinin hökmdarı, Şirvanın əmiridir. Allahın mübarək ayında, 1162-ci ilin Ramazanında”. Hicri tarixlə 1162-ci il Miladi tarixlə 1749-cu il edir. Yazı naxışlarla bəzədilib.