MADDİ-MƏDƏNİ İRS

Ağvanlar hamamı

1893

XVIII əsrin ortalarında təşəkkül tapmış 14 xanlıqdan ilk müstəqili Şəki xanlığı olub. Şəki xanlığı Azərbaycanın güclü xanlıqlarından biri idi. Şəki şəhəri isə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynayırdı. Şəki xanı Hacı Çələbi xan Şəkidə məscid, mədrəsə və hamam kimi ictimai təyinatlı binalar tikdirmişdi. Bu səbəbdən Şəki şəhəri qədim memarlıq və tarixi abidələrlə zəngindir. Şəki şəhərində XVIII-XIX əsrlərə aid hamamlar da qalmaqdadır. Onların arasında “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğundakı Ağvanlar hamamını, Abdulxalıq hamamını, Yeraltı hamamı (Abdulsalam hamamı), Dərə hamamını göstərmək olar. Ağvanlar hamamının adı məhəllənin adı ilə bağlıdır. Hamamı kimin tikdirdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur.

Mədəni irs nümunəsinin adı: Ağvanlar hamamı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi: Ağvanlar küçəsi, 1
Məlumat: XVIII əsrin ortalarında təşəkkül tapmış 14 xanlıqdan ilk müstəqili Şəki xanlığı olub. Şəki xanlığı Azərbaycanın güclü xanlıqlarından biri idi. Şəki şəhəri isə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynayırdı. Şəki xanı Hacı Çələbi xan Şəkidə məscid, mədrəsə və hamam kimi ictimai təyinatlı binalar tikdirmişdi. Bu səbəbdən Şəki şəhəri qədim memarlıq və tarixi abidələrlə zəngindir. Şəki şəhərində XVIII-XIX əsrlərə aid hamamlar da qalmaqdadır. Onların arasında “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğundakı Ağvanlar hamamını, Abdulxalıq hamamını, Yeraltı hamamı (Abdulsalam hamamı), Dərə hamamını göstərmək olar. Ağvanlar hamamının adı məhəllənin adı ilə bağlıdır. Hamamı kimin tikdirdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur.

Ağvanlar hamamı

1893

XVIII əsrin ortalarında təşəkkül tapmış 14 xanlıqdan ilk müstəqili Şəki xanlığı olub. Şəki xanlığı Azərbaycanın güclü xanlıqlarından biri idi. Şəki şəhəri isə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynayırdı. Şəki xanı Hacı Çələbi xan Şəkidə məscid, mədrəsə və hamam kimi ictimai təyinatlı binalar tikdirmişdi. Bu səbəbdən Şəki şəhəri qədim memarlıq və tarixi abidələrlə zəngindir. Şəki şəhərində XVIII-XIX əsrlərə aid hamamlar da qalmaqdadır. Onların arasında “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğundakı Ağvanlar hamamını, Abdulxalıq hamamını, Yeraltı hamamı (Abdulsalam hamamı), Dərə hamamını göstərmək olar. Ağvanlar hamamının adı məhəllənin adı ilə bağlıdır. Hamamı kimin tikdirdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur.

Mədəni irs nümunəsinin adı:
Ağvanlar hamamı
Ünvan & Əlaqə nömrəsi:
Ağvanlar küçəsi, 1
Məlumat:
XVIII əsrin ortalarında təşəkkül tapmış 14 xanlıqdan ilk müstəqili Şəki xanlığı olub. Şəki xanlığı Azərbaycanın güclü xanlıqlarından biri idi. Şəki şəhəri isə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynayırdı. Şəki xanı Hacı Çələbi xan Şəkidə məscid, mədrəsə və hamam kimi ictimai təyinatlı binalar tikdirmişdi. Bu səbəbdən Şəki şəhəri qədim memarlıq və tarixi abidələrlə zəngindir. Şəki şəhərində XVIII-XIX əsrlərə aid hamamlar da qalmaqdadır. Onların arasında “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğundakı Ağvanlar hamamını, Abdulxalıq hamamını, Yeraltı hamamı (Abdulsalam hamamı), Dərə hamamını göstərmək olar. Ağvanlar hamamının adı məhəllənin adı ilə bağlıdır. Hamamı kimin tikdirdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur.